Knihy

Ucebnice

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl

Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné… (viac)

Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ (na prijímacie pohovory na osemročné gymná

Pracovný zošit obsahuje súbor testov na precvičovanie vedomostí z gramatiky, literatúry a na čítanie s porozumením. Pri ich tvorbe vychádzala autorka z vlastných dlhoročných skúseností. Testy sú v súlade so štátnym… (viac)

Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl (pracovní sešit)

K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou být… (viac)

Matýskova matematika: Geometrie 3 (učebnice)

Nová učebnice geometrie, která nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky a lze ji pojmout jako samostatnou učebnici. NNS337 (viac)

Matýskova matematika pro 4. ročník, 1. díl (pracovní sešit)

K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou být… (viac)

Angličtina bez učebnice - What’s What 2.0

V roku 2003 vyšla kniha What’s What alebo Prečo je to v angličtine tak. Autor Jozef Kot ňou nechcel nahradiť učebnice anglického jazyka, iba ich doplniť a zaoberať sa najmä tým, čo vyvoláva otázniky. Zvolil si formu… (viac)

Maturita z dejepisu + testy

Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si… (viac)

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ

Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie schopnosti a zručnosti. Rýchlosť a plynulosť čítania nie je v tomto prípade natoľko dôležitá, ako je dôležité porozumieť… (viac)

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl

Čitateľská gramotnosť nie je len jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie aj vlastné ciele. Tento pracovný zošit napomôže preklenúť… (viac)