Knihy

Právo, sociológia

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer

Hans- Peter Schwarz - Hlbiny spol.s.r.o (2014)

Historik Hans-Peter-Schwarz opisuje životné zastavenia, ako aj politický prínos tohto legendárneho kancelára. Zaoberá sa otázkou, ako sa Adenauerovi podarilo dostať Spolkovú republiku Nemecko do spoločenstva západných… (viac)

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou, platný od 1. septembra 2014

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i… (viac)

Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce

Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé firem, záhy se však ukáže, že obratně zneužívají důvěry kolegů, manipulují nadřízenými a na pracovišti po sobě zanechávají spoušť. Právě na… (viac)

Globální Minotaurus

Globální Minotaurus

Yanis Varoufakis - Rybka Publishers, s.r.o. (-0001)

(viac)

Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků

Český filosof Michael Hauser se ve své knize, která je výsledkem a završením osmiletého úsilí, pokouší z různých úhlů a v různém světle nasvítit rozpadající se pilíře dnešního hospodářského, politického a kulturního… (viac)

Záhada kapitálu – Přežije kapitalismus svou poslední krizi?

Světově uznávaný teoretik, myslitel a sociální vědec David Harvey, považovaný za jednoho z nejpronikavějších analytiků a kritiků vývoje kapitalismu, se ve své knize Záhada kapitálu zamýšlí nad povahou krizí… (viac)

Trestný zákon s komentárom a judikatúrou, právny stav k 1. marcu 2014

TRESTNÝ ZÁKON s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2014 VI. aktualizované a rozšírené vydanie. Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického… (viac)

Trestný poriadok s komentárom a judikatúrou, právny stav k 1. marcu 2014

TRESTNÝ PORIADOK s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2014. VI. aktualizované a rozšírené vydanie Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a… (viac)

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov

Aktualizované vydanie zachytáva právny stav k 1. januáru 2014. Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na… (viac)

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.1.2014

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. … (viac)