Knihy

Pexesá

English - Find the Pair 19. (House & Garden)

Pexeso - zábavná forma učenia - 1000 slov v 33 tematických skupinách. Okrem kartičiek na vystrihnutie obsahuje úvodný list s prehľadom slovíčok, ktorý možno založiť do obalu. Na jeho opačnej strane sú ďalšie aktivity na… (viac)

English - Find the Pair 15. (Town & Village)

Pexeso - zábavná forma učenia - 1000 slov v 33 tematických skupinách. Okrem kartičiek na vystrihnutie obsahuje úvodný list s prehľadom slovíčok, ktorý možno založiť do obalu. Na jeho opačnej strane sú ďalšie aktivity na… (viac)

English - Find the Pair 23. (Cars & Engines)

Pexeso - zábavná forma učenia - 1000 slov v 33 tematických skupinách. Okrem kartičiek na vystrihnutie obsahuje úvodný list s prehľadom slovíčok, ktorý možno založiť do obalu. Na jeho opačnej strane sú ďalšie aktivity na… (viac)

English - Find the Pair 22. (Shopping)

Pexeso - zábavná forma učenia - 1000 slov v 33 tematických skupinách. Okrem kartičiek na vystrihnutie obsahuje úvodný list s prehľadom slovíčok, ktorý možno založiť do obalu. Na jeho opačnej strane sú ďalšie aktivity na… (viac)

English - Find the Pair 21. (At the Doctor's)

Pexeso - zábavná forma učenia - 1000 slov v 33 tematických skupinách. Okrem kartičiek na vystrihnutie obsahuje úvodný list s prehľadom slovíčok, ktorý možno založiť do obalu. Na jeho opačnej strane sú ďalšie aktivity na… (viac)

English - Find the Pair 18. (Travelling & Transport)

Pexeso - zábavná forma učenia - 1000 slov v 33 tematických skupinách. Okrem kartičiek na vystrihnutie obsahuje úvodný list s prehľadom slovíčok, ktorý možno založiť do obalu. Na jeho opačnej strane sú ďalšie aktivity na… (viac)

Poťouší pexeso

Poťouší pexeso

Miloš Kratochvíl - Nakladatelství Triton (2012)

Hledej rozkmotřidla z knihy Miloše Kratochvíla Modrý Poťouch. (viac)

Nájdi dvojicu - 17. Pocity a vlastnosti (Angličtina)

Metóda postupného osvojovania si slovnej zásoby takmer 1000 slov podľa tematických skupín. (viac)

Nájdi dvojicu - 18. Telo (Angličtina)

Metóda postupného osvojovania si slovnej zásoby takmer 1000 slov podľa tematických skupín. (viac)

Nájdi dvojicu - 19. Predložky a príslovky (Angličtina)

Metóda postupného osvojovania si slovnej zásoby takmer 1000 slov podľa tematických skupín. (viac)