Knihy

Dejiny

Dějiny zločinu - Šokující, vyjímečné a nevídané

Kniha Dějiny zločinu vypráví prostřednictvím dobových zpráv z listu Daily Mail o životech a skutcích neblaze proslulých zločinců 20. století. Text doplňují autentické archivní snímky, z nichž mnohé dosud nebyly… (viac)

Lekárne a lekárnici v okrese Žilina pred rokom 1990

V publikácii je zdokumentovaná história vzniku lekární a ich činnosť na pozadí dejín. Opis histórie začína prvými známymi údajmi o zámockej lekárni v Bytči v roku 1617 a končí rokom 1989. Čitateľ má možnosť na… (viac)

Dějiny amerického národa

Dějiny amerického národa

Paul Johnson - Nakladatelství LEDA, s.r.o. (2014)

Dějiny amerického národa v Johnsonově podání jsou o to dramatičtější, že se v nich anglický historik pokouší postihnout zápas o charakter a smysl americké kultury. Na rozdíl od dnešních revizionistů, kteří tvrdí, že… (viac)

Svätopluk v európskom písomníctve - Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy

Zámerom autorského kolektívu bolo čo najpodrobnejšie zmapovať stopy, ktoré zanechala svätoplukovská problematika v najstaršom písomníctve a v dejinnom priebehu historiografie, a to nielen slovenskej (uhorskej), ale i… (viac)

Pramene o živote sv. Cyrila a Metoda a ich učeníkov

Súbor pramenných textov súvisiacich s cyrilo-metodskou misiou na našom území a s jej bezprostredným pokračovaním sprístupňuje slovenskému čitateľovi v jednom zväzku základné, ale aj menej známe písomné pamiatky, ktoré… (viac)

Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie

Súbor prác nestora slovenskej historiografie, profesora Richarda Marsinu ponúka zaujímavé čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o tom, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či… (viac)

Slováci a Chorváti - Historické a kultúrne vzťahy

Najnovšia kniha profesora Matúša Kučeru Slováci a Chorváti patrí medzi tie diela, ktoré môžeme nazvať prelomovými v slovenskej historiografii, keďže na Slovensku doteraz nevznikla práca podobného charakteru a záberu.… (viac)

Slovenské dozrievanie

Slovenské dozrievanie

Svätoslav Mathé - Post Scriptum, s.r.o. (2014)

Historicko-politologický pohľad na obdobie moderných slovenských dejín od národného obrodenia po vznik Slovenskej republiky (1848 – 1993) je napísaný čítavým esejistickým štýlom. Autor sa s dnes tak potrebným nadhľadom… (viac)

Ako bolo na počiatku. Korene kresťanstva na Slovensku

Kniha prináša chronologický prierez prvými storočiami kresťanstva na Slovensku s dôrazom na veľkomoravské obdobie a misiu solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, pričom veľkú pozornosť venuje sv. Gorazdovi.… (viac)

State a články k slovenskému stredoveku

Výber z prác profesora Matúša Kučeru umožňuje odbornému i laickému čitateľovi v kompaktnej podobe zoznámiť sa s jeho textami, ktoré sú „roztratené“ vo viacerých vedeckých časopisoch, zborníkoch a publikáciách z rôznych… (viac)