Kniha

Svätopluk v európskom písomníctve - Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy

Žáner: Dejiny
Autor: Martin Homza et al.
Vydavateľstvo: Post Scriptum, s.r.o.
Rok vydania: 2014
Počet strán: 750
Väzba: Knihy viazané
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-89567-22-5
Zámerom autorského kolektívu bolo čo najpodrobnejšie zmapovať stopy, ktoré zanechala svätoplukovská problematika v najstaršom písomníctve a v dejinnom priebehu historiografie, a to nielen slovenskej (uhorskej), ale i moravskej, českej i širšej európskej. Zostavovateľ a autor úvodných textov v knihe metodologicky zdôvodňuje aspekty skúmania svätoplukovskej legendy a zaoberá sa jej genézou a funkciami v stredovekej slovenskej i uhorskej historiografii. Ďalší autori rozšírili sledovanú tému o jej bulharské (Boris) a franské (Svätopluk Lotrinský) paralely, o rozpracovanie obrazu Svätopluka v prameňoch jednotlivých historických období. Kniha má teda potenciál oživiť odbornú diskusiu, čo možno považovať za užitočné aj vzhľadom na to, že postava Svätopluka sa stala pertraktovanou v širších spoločenských súvislostiach.
Komentáre
neprihlásený