Kniha

Pravopisné cvičenia k učebn.SJ 4.r.ZŠ-3.

Žáner: Náučná literatúra do 10 r, Jazyky, vzdelanie, Ucebnice
Autor: Eva Dienerová
Vydavateľstvo: SPN-Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania: 2019
Počet strán: 96
Väzba: Paperback
Rozmer: 168 x 232 mm
ISBN: 978-80-10-03458-1
Po publikácii pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ vychádzajú pravopisné cvičenia aj pre 4. ročník ZŠ. Autorka vypracovala množstvo pravopisných cvičení, ktoré priamo súvisia s učebnou látkou preberanou v učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník. Publikácia obsahuje cvičenia, ktoré sú zamerané na vybrané slová, tvorenie slov predponami, priamu reč, spodobovanie, na jednotlivé slovné druhy a spisovné slová. Žiaci vypracúvajú úlohy priamo v knihe, pretože tá má formu pracovného zošita. V závere publikácie je riešenie všetkých úloh. Publikácia je výbornou pomôckou pre učiteľa, rodiča aj žiaka. Dá sa s ňou pracovať v škole i doma. Vhodným doplnkom na precvičovanie pravopisu v tomto ročníku sú Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4.ročník ZŠ, ktoré zodpovedajú aktuálnemu Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Komentáre
neprihlásený