Kniha

Pravopisné cvičenia k učebn.SJ 2.r.ZŠ-4.

Žáner: Jazyky, vzdelanie, Ucebnice
Autor: Eva Dienerová
Vydavateľstvo: SPN-Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania: 2019
Počet strán: 96
Väzba: Paperback
Rozmer: 168 x 232 mm
ISBN: 978-80-10-03457-4
Publikácia obsahuje množstvo pravopisných cvičení vo forme doplňovačiek, prešmyčiek a hádaniek. Žiak im porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka pre 2. ročník. Na konci každej kapitoly je opakovanie a test, pomocou ktorého si žiak preverí zvládnutie učiva, osvojí si terminológiu a sám si skontroluje správnosť riešenia. Pravopisné cvičenia sú užitočnou pomôckou na precvičenie a zdokonalenie pravopisu slovenského jazyka. Vhodným doplnkom na precvičovanie pravopisu v tomto ročníku sú aj Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2.ročník ZŠ, ktoré zodpovedajú aktuálnemu Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Komentáre
neprihlásený