Kniha

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov

Žáner: Právo, sociológia
Autor: Kazimír Kremničan, Otto Lúčanský
Vydavateľstvo: Nová Práca, s.r.o.
Rok vydania: 2013
Počet strán: 488
Väzba: Paperback
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-89350-46-9
Aktualizované vydanie zachytáva právny stav k 1. januáru 2014. Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na bezpečnosť práce a činnosti na elektrických inštaláciách alebo elektrických zariadeniach (EI/EZ). Zohľadňuje najnovší stav STN prevzatých z európskych noriem. Je preto vhodná pre pracovníkov v elektrotechnike, ktorí pracujú na EI/EZ, obsluhujú ich a majú potrebnú odbornú spôsobilosť, ktorú však musia potvrdiť predpísaným overením, predpísanou skúškou, pre projektantov, pre vysokoškolákov elektrotechnických fakúlt, pre podnikateľov a živnostníkov činných v tých odboroch elektrotechniky, pre ktorých živnostenský zákon predpisuje preukázanie odbornej spôsobilosti. Odborná skúška má preveriť aj znalosti z poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrinou.
Komentáre
neprihlásený