Kniha

Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdio

Žáner: Náučná literatúra nad 10 r
Autor: , Jana Fraasová František Kosper
Vydavateľstvo: SPN-Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania: 2015
Počet strán: 176
Väzba: Paperback
Rozmer: 210 x 295 mm
ISBN: 978-80-10-02608-1
Nová zbierka úloh z matematiky obsahuje- vyše 900 úloh zoradených do piatich kapitol podľa tém, v každej kapitole sú úlohy usporiadané podľa ročníkov a súčasne vzostupne od jednoduchších až po najnáročnejšie- úlohy, pri riešení ktorých treba porozmýšľať, ktorú z osvojených znalostí či zručností a akým spôsobom správne použiť- vzorové riešené úlohy s viacerými riešeniami a výsledky všetkých úloh- ukážkové testy vhodné na nácvik na prijímacie skúšky alebo na Testovanie 5 a Testovanie 9 spolu s ich kompletnými riešeniami a návrhom bodovania. Autori vytvorili pomôcku, návod, ako sa učiť matematiku, ako jej porozumieť, aby si žiaci matematiku obľúbili a nebáli sa jej. Zbierka zodpovedá inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Komentáre
neprihlásený