Kniha

Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie

Žáner: Dejiny
Autor: Richard Marsina
Vydavateľstvo: Post Scriptum, s.r.o.
Rok vydania: 2013
Počet strán: 528
Väzba: Knihy viazané
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-89567-24-9
Súbor prác nestora slovenskej historiografie, profesora Richarda Marsinu ponúka zaujímavé čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o tom, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či aké prekážky muselo prekonávať ešte i v storočí minulom. Keďže profesor Marsina bol jedným z priamych účastníkov tohto procesu, majú jeho texty nie len osobitnú autenticitu, ale najmä váhu, podloženú postavením, ktoré si v odbornom prostredí vybudoval. Významnú časť knihy tvoria príspevky, v ktorých sa odráža jeho zameranie na naše najstaršie dejiny, pričom významný súbor štúdií ku svätoštefanským legendám je tu publikovaný po prvý raz. Za osobitný prínos možno pokladať prehľadné predstavenie osobností, ktoré významne ovplyvnili bádanie o slovenských dejinách.
Komentáre
neprihlásený